Proces

2016                                                                                                                                   

De gemeente Smallingerland wil met kunstwerken nabij de toegangswegen naar Drachten, de stad op de kaart zetten. Doel is om met deze stadsmarkeringen Drachten zichtbaarheid te geven. Innovatief en ondernemend, deze kenmerken zijn ingebakken in het Drachtster DNA. Drachten is een stad waar van alles te ontdekken valt, een stad die niet stil staat. Van traditie naar vernieuwing, van maakindustrie naar Smart Industry, op weg naar een duurzame toekomst. Deze ontwikkelingen die zo bepalend zijn voor de identiteit van Drachten, wil de gemeente Smallingerland vertalen naar kunstopdrachten.

De gemeente heeft een bureau gekozen en de opdracht gegeven om een kunstplan te schrijven. De Amsterdamse coöperatie TAAK heeft deze opdracht in mei 2016 gekregen. TAAK sprak met verschillende mensen in Drachten en verdiepte zich in de geschiedenis en lokale context. Het resultaat is het Kunstplan Bestemming Drachten. Klik hier om het plan te lezen.

Het college van Burgermeester en wethouders heeft begin 2017 besloten TAAK de opdracht te geven voor het eerste deel (fase 1) van Kunstplan Bestemming Drachten: het selecteren van kunstenaars. Deze gekozen kunstenaars hebben vervolgens de opdracht gekregen om schetsen te maken voor de kunstwerken, de stadsmarkeringen.

 

2017

Op 2 maart is Kunstplan Bestemming Drachten gepresenteerd aan publiek en pers tijdens een bijeenkomst in de Sluisfabriek op de Tussendiepen.

In juni zijn de schetsontwerpen van de kunstenaars beoordeeld door adviescommissies. Per locatie is een aparte adviescommissie samengesteld. De adviescommissie bestaat uit: buurtbewoners, vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven, ambtenaren en curatoren TAAK

In juli hebben David Jablonowski, Frank Koolen en Frank Havermans van de gemeente de opdracht gekregen om hun schetsen uit te werken tot een ontwerp voor de locaties noord, oost en zuid. De situatie is in west anders. De bestemming van het bedrijventerrein op de Tussendiepen is deels nog oningevuld en er ligt een vraag voor gebiedsontwikkeling. RAAAF, Heather & Ivan Morison, Melanie Bonajo, Melle Smets zijn gevraagd het gebied te verkennen en een toekomstvisie te ontwikkelen. Doel is om uiteindelijk een permanent kunstwerk te realiseren. Refunc (Denis Oudendijk), William Speakman, Yasser Ballemans en Henk Hofstra zijn daarbij uitgenodigd voor een serie interventies op de Westkop in 2017. Op 22, 23 en 24 september werd het publiek door hen uitgenodigd om mee te gaan op expeditie tijdens Expeditie Westkop Tussendiepen. In een presentatie in de Sluisfabriek op 22, 23 en 24 september kon het publiek tevens de schetsen van alle kunstenaars bekijken. Lees hier meer over Expeditie Westkop Tussendiepen.

In de nazomer 2017 startte de fondsen- en sponsorwerving.

In december werd het definitief realisatieplan voor Bestemming Drachten opgesteld. Dit gebeurde aan de hand van de beschikbare middelen, inclusief de opgehaalde sponsor- en fondsgelden.

 

2018                                                                                                                        

Locatie West: tentoonstelling Bestemming Drachten in De Sluisfabriek, 28 juni tot en met 7 oktober. Met kunstenaars: Henk Hofstra, Yasser Ballemans, William Speakman en Melle Smets.

Locatie Oost: realisatie en oplevering van stadsmarkering Monument voor Toekomstig Geluk van Frank Koolen, november 2018.

 

2021

Locatie Zuid: realisatie en oplevering KAPKAR/A7-29 X FT, Studio Frank Havermans

Locatie Noord: realisatie en oplevering Public Hybrid, David Jablonowski