Locatie West De Tussendiepen

Bekijk hier de video die werd gemaakt op locatie west in januari 2017

Op het terrein van De Tussendiepen in het westen van Drachten zijn verschillende bedrijven gevestigd, van ambachtelijk tot innovatief. Ook is er braakliggend land waar de natuur haar gang heeft kunnen gaan. De aantrekkelijkheid van het gebied ligt in het oningevulde, er is nog van alles mogelijk. Met kunstplan Bestemming Drachten denken we graag mee over nieuwe bestemmingen. In het plan is dan ook een tweeledige visie opgevat voor kunst in het gebied met als doel deze in een samenwerking met kunstenaars en bedrijven te realiseren.

Lange termijn – visionaire kunstwerken

Voor de lange termijn worden nieuwe prikkelende perspectieven ontwikkeld en mogelijkheden onderzocht voor De Tussendiepen als plek zien waar creativiteit, ambachtelijkheid, cultuur, en natuur elkaar ontmoeten. In 2018 presenteren kunstenaars hun ideeën in een tentoonstelling in De Sluisfabriek. Doelstelling is om vervolgens een van deze projecten te ontwikkelen tot een blijvend kunstwerk dat in 2020 op de Westkop gerealiseerd zal worden.

Programma van interventies in 2017 en 2018

Daarnaast is in 2017 en 2018 een cultureel programma op De Tussendiepen gepland. Expeditie Westkop Tussendiepen op 22, 23 en 24 september 2017 was hiervan de eerste editie. Drachtsters konden deelnemen aan avontuurlijke reizen en zo het gebied ontdekken en mee fantaseren over een nieuwe toekomst. Kunstenaars William Speakman, ReFunc, Yasser Ballemans en Henk Hofstra werden gevraagd om hun eerste ideeën in een reis van het centrum naar de Westkop vorm te geven. Klik hier voor een terugblik op Expeditie Westkop Tussendiepen.

In 2018 krijgen deze plannen verder vorm in een tentoonstelling in de Sluisfabriek en een publieksprogramma. De volgende kunstenaars zullen hieraan deel nemen:

William Speakman

Yasser Ballemans

Henk Hofstra

Melle Smets