Locatie West De Tussendiepen

Bekijk hier de video die werd gemaakt op locatie west in januari 2017. Dubbel klik op de video voor weergave op volledig scherm.

Op het terrein van De Tussendiepen in het westen van Drachten zijn verschillende bedrijven gevestigd, van ambachtelijk tot innovatief. De karakteristieke Sluisfabriek is hier te vinden, het oudste industriële gebouw van Drachten. Ook is er braakliggend land waar de natuur ongestoord haar gang heeft kunnen gaan. De aantrekkelijkheid van het gebied ligt in het oningevulde, er is nog van alles mogelijk.

De Westkop van De Tussendiepen is onderdeel van Waterfront Drachten, een belangrijke schakel tussen Drachten en het Friese Merengebied. Momenteel wordt gewerkt aan de Visie Waterfront Drachten, een project in het kader van de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. Met kunstplan Bestemming Drachten nodigen we kunstenaars, organisaties en inwoners uit om mee te denken over de inrichting van het gebied.

 

De Sluisfabriek op De Tussendiepen. Foto: Vika Ushkanova

 

Programma in 2017 en 2018

In 2017 en 2018 vond er een cultureel programma plaats op De Tussendiepen. Expeditie Westkop Tussendiepen op 22, 23 en 24 september 2017 was hiervan de eerste editie. Drachtsters konden deelnemen aan avontuurlijke reizen en zo het gebied ontdekken en mee fantaseren over een nieuwe toekomst. Kunstenaars William SpeakmanReFuncYasser Ballemans en Henk Hofstra werden gevraagd om hun eerste ideeën in een reis van het centrum naar de Westkop vorm te geven. Klik hier voor een terugblik op Expeditie Westkop Tussendiepen.

Voor de lange termijn zijn er nieuwe, prikkelende perspectieven ontwikkeld en mogelijkheden onderzocht voor De Tussendiepen en het Waterfront Drachten als plek waar creativiteit, ambachtelijkheid, cultuur en natuur elkaar ontmoeten. In 2018 presenteerden kunstenaars hun ideeën in de tentoonstelling Bestemming Drachten 2018, van 28 juni tot en met 7 oktober in De Sluisfabriek. De kunstwerken en prototypes van Yasser Ballemans, Henk Hofstra, Melle Smets & Kris De Decker en Willeam Speakman dragen bij aan de ontwikkeling van het Waterfront en verleiden tot een kunstwerk dat het gebied markeert.

Lees hier meer over de kunstenaars in de tentoonstelling Bestemming Drachten 2018:

William Speakman

Yasser Ballemans

Henk Hofstra

Melle Smets en Kris De Decker