Locatie west De Tussendiepen

Bekijk hier de video die werd gemaakt op locatie west in januari 2017

Op het terrein van De Tussendiepen in het westen van Drachten zijn verschillende bedrijven gevestigd, van ambachtelijk tot innovatief. Ook is er braakliggend land waar de natuur haar gang heeft kunnen gaan. De aantrekkelijkheid van het gebied ligt in het oningevulde, er is nog van alles mogelijk. Met kunstplan Bestemming Drachten denken we graag mee over nieuwe bestemmingen. In het plan is dan ook een tweeledige visie opgevat voor kunst in het gebied met als doel deze in een samenwerking met kunstenaars en bedrijven te realiseren.

Lange termijn – visionaire kunstwerken

Voor de lange termijn worden nieuwe prikkelende perspectieven ontwikkeld. Een viertal kunstenaars werd geselecteerd om hun visie te ontwikkelen voor de Westkop, te weten: Melanie Bonajo, Melle Smets, RAAAF en Studio Morison. In alle vrijheid laten zij de mogelijkheden van de plek zien waar creativiteit, ambachtelijkheid, cultuur, en natuur elkaar ontmoeten.

Volgend jaar tijdens Leeuwarden – Fryslân 2018 worden de uitgewerkte schetsen gepresenteerd in een tentoonstelling in De Sluisfabriek. Hiermee hopen we het gesprek over de toekomst van Drachten een impuls te geven. Doelstelling is om vervolgens een van deze projecten te ontwikkelen tot een blijvend kunstwerk dat in 2020 op de Westkop gerealiseerd zal worden.

Programma van interventies in 2017 en 2018

Daarnaast komt er in 2017 en 2018 een cultureel programma in de vorm van interventies. Expeditie Westkop Tussendiepen op 22, 23 en 24 september is hiervan de eerste editie. Drachtsters kunnen deelnemen aan avontuurlijke reizen en zo het gebied ontdekken. Kunstenaars William Speakman, ReFunc, Yasser Ballemans en Henk Hofstra werden gevraagd om hun eerste ideeën in een reis van het centrum naar de Westkop vorm te geven. In 2018 worden deze plannen verder uitgewerkt tot een programma met tijdelijke kunstwerken.

Meer informatie over de kunstenaars:

William Speakman

ReFunc

Yasser Ballemans

Henk Hofstra

Melanie Bonajo

Studio Morison

Melle Smets

RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances]

RAAAF