Locatie West De Tussendiepen

Bekijk hier de video die werd gemaakt op locatie west in januari 2017. Dubbel klik op de video voor weergave op volledig scherm.

Op het terrein van De Tussendiepen in het westen van Drachten zijn verschillende bedrijven gevestigd, van ambachtelijk tot innovatief. De karakteristieke Sluisfabriek is hier te vinden, het oudste industriële gebouw van Drachten. Ook is er braakliggend land waar de natuur ongestoord haar gang heeft kunnen gaan. De aantrekkelijkheid van het gebied ligt in het oningevulde, er is nog van alles mogelijk. De Westkop van De Tussendiepen is onderdeel van Waterfront Drachten, een belangrijke schakel tussen Drachten en het Friese Merengebied. Momenteel wordt gewerkt aan de Visie Waterfront Drachten, een project in het kader van de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. Maar wat vinden we van belang bij de inrichting van ons landschap? Met kunstplan Bestemming Drachten denken we mee over nieuwe bestemmingen. In het plan is dan ook een tweeledige visie opgevat voor kunst in het gebied, met als doel deze in een samenwerking met kunstenaars, organisaties en inwoners van Drachten te realiseren.

 

De Sluisfabriek op De Tussendiepen. Foto: Vika Ushkanova

 

Programma van interventies in 2017 en 2018

In 2017 en 2018 is er een cultureel programma op De Tussendiepen gepland. Expeditie Westkop Tussendiepen op 22, 23 en 24 september 2017 was hiervan de eerste editie. Drachtsters konden deelnemen aan avontuurlijke reizen en zo het gebied ontdekken en mee fantaseren over een nieuwe toekomst. Kunstenaars William SpeakmanReFuncYasser Ballemans en Henk Hofstra werden gevraagd om hun eerste ideeën in een reis van het centrum naar de Westkop vorm te geven. Klik hier voor een terugblik op Expeditie Westkop Tussendiepen.

Lange termijn – visionaire kunstwerken

Voor de lange termijn worden nieuwe prikkelende perspectieven ontwikkeld en mogelijkheden onderzocht voor De Tussendiepen en het Waterfront Drachten als plek waar creativiteit, ambachtelijkheid, cultuur, en natuur elkaar ontmoeten. In 2018 presenteren kunstenaars in de tentoonstelling Bestemming Drachten 2018, van 28 juni tot en met 7 oktober, hiervoor hun ideeën. Doelstelling is dat deze concepten uiteindelijk leiden tot een kunstwerk voor De Westkop.

De volgende kunstenaars nemen deel aan de tentoonstelling Bestemming Drachten 2018:

William Speakman

Yasser Ballemans

Henk Hofstra

Melle Smets en Kris De Decker