ReFunc

In een oude, aangepaste reddingscapsule vaart ReFunc van Den Haag naar Drachten. Hier aangekomen doet het collectief op locatie onderzoek naar de aanwezige afvalstromen en kijkt hoe de restmaterialen opnieuw gebruikt kunnen worden. Volgens ReFunc is het potentieel van een materiaal namelijk pas benut als het verschillende functies heeft gehad.

Op 22, 23 en 24 september 2017 organiseert ReFunc een aantal vaartochten als tweede onderdeel van Expeditie Westkop Tussendiepen. Het doel van het varend laboratorium is om met de passagiers naar de bestaande omgeving te kijken en na te denken over nieuwe functies voor gevonden materialen.

 

Reddingscapsule Refunc

In vervolg op de expedities brengt ReFunc de materiaalstromen van bedrijven in Drachten in kaart. Deze inventarisatie stuurt het ontwerpproces van een aantal kleine architectonische projecten die in 2018 worden gerealiseerd. Om dit traject met volle aandacht te kunnen doorlopen wordt een tijdelijk verblijf gestart op de Westkop. Twee rioolbuizen van Kijlstra dienen hierbij als basis. Lokale restmaterialen worden gebruikt voor de afwerking. Zo ontstaat een moderne, comfortabele schuilkelder. Uiteindelijk gaat ReFunc voorstellen doen voor kleine recreatiewoningen op de Westkop.

Over ReFunc

ReFunc (Denis Oudendijk, Jan Körbes, Damian van der Velde en Bart Groenewegen) is een laboratorium voor design, gefundeerd op het uitgangspunt dat alles hergebruikt kan worden voor de creatie van iets nieuws. Werkend op de grenzen van architectuur, kunst en design hervormt het collectief gebruikte materialen tot nieuwe ontwerpen. Het ‘verhaal’ van de afgedankte materialen dient hierbij steeds als inspiratiebron voor een tweede leven.

Een markant voorbeeld is de architectonische scupltuur AQUAPOLIS, die te zien was op het Vision Festival 2016 in Torún, Polen. Opgebouwd uit 900 plastic waterflessen demonstreert AQUAPOLIS de potentie van waterflessen als bouwmateriaal. Een andere installatie is Bato’s Erf (2012), gemaakt van blokken golfbreker, die dienen als functionele sculpturen in natuurgebied Bato’s Erf in Gelderland.

www.refunc.nl