Presentatie Kunstplan Bestemming Drachten

Wees welkom op 2 maart 2017 voor de feestelijke presentatie van het kunstplan voor de nieuwe stadsmarkeringen Drachten

Donderdag, 2 maart van 15.30 – 18.30 uur,
in de Sluisfabriek, Tussendiepen 6, Drachten

Programma:
15.30 uur: Inloop
16.00 uur: Toespraak wethouder Marja Krans en aansluitend presentatie kunstplan
17.00 uur: Start rondleidingen Tussendiepen
17.30 uur: Borrel en muzikaal optreden

Graag vòòr 27 februari aanmelden bij: a.heslinga@smallingerland.nl
Meer informatie: www.bestemmingdrachten.nlP