Henk Hofstra

Henk Hofstra, It Eilân

Henk Hofstra is één van de vier kunstenaars die voor Bestemming Drachten gevraagd is een impuls te geven aan de ontwikkeling van het Waterfront Drachten door toekomstvisies te verbeelden. De Westkop van bedrijventerrein De Tussendiepen is onderdeel van Waterfront Drachten. Het gebied wordt momenteel ontwikkeld. Plannen voor de toekomst zijn nog niet concreet: alles is hier nog mogelijk. Het is daarmee een uitzonderlijke plek waar ruimte is voor experiment en innovatie. Een plek die de potentie heeft uit te groeien tot een geliefde bestemming voor natuur, cultuur of recreatie.

De vraag hoe het Waterfront vorm moet krijgen stelde Hofstra het liefst aan de Drachtster zelf. In september 2017, tijdens Expeditie Westkop Tussendiepen, plaatste hij een brievenbus op een uitzichtpunt op de Westkop waarin bezoekers hun dromen voor het gebied in de vorm van een brief of tekening konden posten. De voorstellen van de Drachtsters varieerden van een stadspark tot een waterpark, en van een ecologisch natuurgebied tot megalomane architectonische gebouwen.

De volgende stap is het tastbaar maken van deze dromen. Daarom organiseerde Hofstra een serie workshops tijdens de tentoonstelling Bestemming Drachten 2018 in De Sluisfabriek, waarin hij iedereen uitnodigde samen met hem te bouwen aan beelden voor de toekomst. Er werd geknutseld, gezaagd, geboetseerd en geschilderd, onder andere door studenten van ROC Friese Poort en door kunstenaars van de Blauwe Roek, atelier en kunstuitleen van mensen met een beperking. Zo ontstond een grote, drijvende driedimensionale collage waarin alle ideeën zijn verwerkt. Deze creaties kregen een plek op het drijvend sculptuureiland dat op 7 september 2018 te water ging. De tewaterlating van It Eilân markeerde de start voor de gesprekken over de gebiedsontwikkeling van het Waterfront.

Speciale dank aan BOLT transport voor het verplaatsen van het vlot.

It Eilân te water, 7 september 2018

 

Henk Hofsta, Expeditie Westkop Tussendiepen, 2017. Foto: Vika Ushkanova

Over Henk Hofstra

De Friese kunstschilder, beeldhouwer en grafisch ontwerper Henk Hofstra (Terwispel, 1952) initieert en ontwikkelt veelal spraakmakende, vervreemdende en soms ook vertederende kunstprojecten in de openbare ruimte. Vaak zijn Hofstra’s projecten een antwoord op een maatschappelijke situatie of een reactie op wat er zoal om ons heen gebeurt, maar ook een instrument om veel mensen naar een bepaalde plek te krijgen en discussies op gang te brengen.

In 2007 liet Hofstra een straat, waar eerder de Drachtstervaart liep, blauw schilderen en noemde het project Water is Leven (2007-2014). Deze blauwe straat (Het Moleneind) symboliseerde de Drachtstervaart, die sinds ’66/’67 gedempt was. Het was bedoeld om een einde te maken aan de discussie over het al dan niet heropenen van de vaart. Volgens Hofstra bracht het water leven terug in het dorpscentrum van Drachten en werd het politieke vraagstuk positief beantwoord door de kunst.

www.henkhofstra.nl